Vulmproepox CO2

Vulmproepox CO2 je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).

Vulmproepox CO2 je náter určený pre priestory tunelov, kde zabraňuje usádzaniu CO2. Používa sa taktiež na betónové povrchy a zároveň aj na nezaizolované povrchy, železné konštrukcie a pod.. Náter je veľmi húževnatý, tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických prípravkov a saponátových roztokov. Náter má na betóne a cementových poteroch normálne až stredne ťažké zaťaženie.

Charakteristika:

  • jednoduchá aplikácia
  • ekonomicky výhodný
  • vodonepriepustný
  • húževnatý a tvrdý povrch
  • dobrá mechanická a chemická odolnosť
  • odolnosť proti prenikaniu kvapalín
  • priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
  • možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Odporúčanie

Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

Súbory na stiahnutie

SK | EN | RU