Vulmproepox GS SMART

Vulmproepox GS SMART je obohatený náter Vulmproepox GS s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá výrazne zlepšuje a pridáva niektoré špecifické vlastnosti.

Vulmproepox GS SMART sterilizuje priestory parkovacích domov, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov v týchto priestoroch. Jeho aplikácia v týchto priestoroch má v čase rýchleho šírenia vírusov a civilizačných chorôb dôležité uplatnenie. Proces sterilizácie prebieha kontinuálne a je akcelerovaný pomocou svetla.

Charakteristika náteru SMART:

  • sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
  • nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
  • predlžuje životnosť náteru
  • zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie

Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

SK | EN | RU