Vulmproepox INT SMART

Vulmproepox INT SMART je interiérový náter Vulmproepox INT obohatený o nanotechnologickú zložku, ktorá výrazne zlepšuje a pridáva mu niektoré špecifické vlastnosti. Jeho aplikácia v interiéri zabezpečuje vyššiu hygienickosť priestorov, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov. Použitie náteru SMART zároveň zabezpečí silnejšiu odolnosť a dlhšiu životnosť.

Charakteristika náteru SMART:

  • sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
  • nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
  • predlžuje životnosť náteru
  • zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie

Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

SK | EN | RU