Vulmproepox R-RH

Náter na železné konštrukcie, antikorózny základný i vrchný náter

Vulmproepox R-RH je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).

Je určený na kovové konštrukcie (aj z ľahkých kovov a zliatin) ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako ochrana proti rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox R-RH je doporučený pre povrchy v strednom korozívnom prostredí (stupeň C2 – C3) ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové dvere. Náter odoláva vode, chemickým látkam, saponátom, rope, ropným produktom a slanému morskému prostrediu.

Charakteristika:

  • húževnatý a tvrdý povrch
  • vysoká mechanická odolnosť
  • extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
  • dobrá mechanická a chemická odolnosť
  • odolnosť proti prenikaniu kvapalín
  • priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
  • možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Odporúčanie

Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

Súbory na stiahnutie

SK | EN | RU