Vulmsidizol TW SMART

Vulmsidizol TW SMART je obohatený náter Vulmsidizol TW s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá unikátne zlepšuje a pridáva niektoré špecifické vlastnosti.

Pri vodných nádržiach a čističkách odpadových vôd je zvlášť potrebné dbať na dlhodobé udržanie resp. zabezpečenie kvality vody. Vulmsidizol TW SMART vodné nádrže a čističky odpadových vôd sterilizuje zvnútra bez nutnosti pridávať chlór alebo iné látky s antimikrobiálnym účinkom. Týmto výrazne eliminuje technickú a energetickú náročnosť na dezinfekciu alebo sterilizácu týchto nádrží. Proces sterilizácie prebieha kontinuálne aj bez prístupu svetla.

Charakteristika náteru SMART:

  • sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
  • nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
  • predlžuje životnosť náteru
  • zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie

Pred použitím náterov Vulmsidizol odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropen. Slúži na zjednotenie nasiakavosti poréznych materiálov, obmedzuje tvorbu trhlín na finálnych povrchových úpravách stavebných dielov, zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náterov a zároveň znižuje ich spotrebu.

SK | EN | RU