Vulmproepox HH SMART

Vulmproepox HH SMART je obohatený základný náter o nanotechnologickú zložku, ktorá výrazne zlepšuje a pridáva niektoré špecifické vlastnosti.

Pre nemocničné haly a vyšetrovacie ordinácie je zabezpečenie sterility prostredia obzvlášť dôležité. To sa doposiaľ bežne riešilo chemicky, tepelne, resp. UV žiarením, čo je technologicky a energeticky náročné. Inteligentný náter Vulmproepox HH SMART sterilizuje priestory nemocničných hál, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov v týchto priestoroch, bez potreby chemickej a inej časovo či ekonomicky náročnej úpravy. Proces sterilizácie prebieha kontinuálne a je akcelerovaný pomocou svetla.

Charakteristika náteru SMART:

  • sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
  • nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
  • predlžuje životnosť náteru
  • zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie

Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

SK | EN | RU