Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľná ako základný a vrchný náter na oceľ. Skladá sa zo zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).

Používa sa na nátery kovových konštrukcií (aj z ľahkých kovov a zliatin) ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako ochrana proti chemickému a mechanickému pôsobenu. Vulmproepox RD-TC je doporučený pre povrchy v prímorskom prostredí s miernou salinitou (slanosť, stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.

Charakteristika:

  • určené na húževnatý a tvrdý povrch
  • vysoká mechanická odolnosť
  • extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
  • dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
  • odolnosť proti prieniku kvapalín
  • priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
  • možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Súbory na stiahnutie

SK | EN | RU