Vulmproepox RD

Vulmproepox RD je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je určená ako základný a vrchný náter na oceľ. Skladá sa zo zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).

Používa sa ako náter kovových konštrukcií (aj z ľahkých kovov a zliatin), ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako ochrana proti rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox RD je doporučený na povrchy v stredne až veľmi korozívnom prostredí (stupeň C4-C5-M) ako napr. exteriéry a interiéry lodí v prímorskom prostredí s vysokou salinitou a vysokým znečistením ovzdušia, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny a priestory v skladoch a podnikoch, oceľové dvere. Náter je veľmi húževnatý, zároveň tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických látok, saponátov, ropy, ropných produktov a slaného morského prostredia.

Charakteristika:

  • uplatnenie v prímorskom prostredí s vysokou salinitou a mierou znečistenia ovzdušia
  • húževnatý a tvrdý povrch
  • vysoká mechanická odolnosť
  • extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
  • dobrá mechanická a chemická odolnosť
  • odolnosť proti prenikaniu kvapalín
  • prídržnosť aj k mierne mastným povrchom
  • možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Súbory na stiahnutie

SK | EN | RU