Vulmproepox TC

Antikorózny vrchný náter

Vulmproepox TC je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody. Je použiteľný ako vrchný náter na oceľ, ktorý sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmentov, plnív) a zložky B (polyamínového tvrdidla).

Je určený ako náter na kovové konštrukcie (aj z ľahkých kovov a zliatin), ako antikorózna ochrana s vysokou mierou inhibície korózie a ako ochrana proti rôznym chemickým a mechanickým pôsobeniam. Vulmproepox TC odporúčame použiť na povrchy v prímorskom prostredí s miernou salinitou (stupeň C-4), ako sú interiéry lodí, oceľové konštrukcie, mosty, vnútorné steny, priestory v skladoch a podnikoch, oceľové dvere, chemické závody, plavecké bazény, lodenice a doky na morskom pobreží.

Charakteristika:

  • húževnatý a tvrdý povrch
  • vysoká mechanická odolnosť
  • extrémna odolnosť proti nárazom a úderom
  • dobrá mechanická a chemická odolnosť (saponáty, ropné produkty...)
  • odolnosť proti prenikaniu kvapalín
  • priľnavosť aj k mierne mastným povrchom
  • možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

Súbory na stiahnutie

SK | EN | RU