Vulmproepox IH SMART

Vulmproepox IH SMART je obohatený náter Vulmproepox IH s pridaním nanotechnologickej zložky, ktorá unikátne zlepšuje a pridáva niektoré špecifické vlastnosti.

Vulmproepox IH SMART sterilizuje priestory priemyslelných hál, čím eliminuje šírenie baktérií a vírusov v týchto priestoroch. A zároveň zabezpečuje plnenie najprísnejších hygienických noriem a štandardov. Proces sterilizácie prebieha kontinuálne a je akcelerovaný pomocou svetla.

Charakteristika náteru SMART:

  • sterilizuje aplikované plochy a ich okolie
  • nanotechnologická zložka je aktivovaná bežným denným svetlom bez nutnosti použitia špeciálnych osvetľovacích zariadení
  • predlžuje životnosť náteru
  • zabezpečuje lepšiu ochranu materiálu

Odporúčanie

Pred použitím náterov Vulmproepox odporúčame aplikovať vysoko účinný penetračný prostriedok Vulmpropex.

SK | EN | RU