Naše riešenia

1 Nádrže a zásobníky na pitnú vodu

2 Nátery na betón pre styk s technickou vodou

3 Mostové konštrukcie

4 Stožiare a elektrické stĺpy

5 Vagóny, cisterny a kontajnery

6 Nátery na betón odolné proti usádzaniu CO2

7 Ropovody, plynovody

8 Garážové systémy

9 Priemyselné haly

10 Potravinárske a nemocničné haly

11 Betónové konštrukcie

12 Jadrové elektrárne

13 Prímorské oblasti – nátery odolné proti soli

14 Povrchová úprava strešných krytín

15 Disperzný, interiérový maliarsky náter

16 Ochranný lak na drevo

16 UV žiarením vytvrdzovaný náter

17 Náter pre cestné dopravné značenie

17 Povrchové úpravy silikátových podkladov

18 Ochrana, renovácia fasád

18 Odstraňovanie graffiti a farieb

19 Penetračné nátery

19 Tesniaci tmel

SK | EN | RU