Vulmsidizol TW

Ochranný náter na betón pre styk s technickou vodou

Vulmsidizol TW je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na báze hydraulických spojív, modifikačných prísad a plnív. Vypĺňa a utesňuje póry a trhliny do hrúbky 0,3 mm a vytvára dokonalú ochranu proti prenikaniu vlhkosti, vody, oxidu uhličitého a odoláva UV žiareniu. Prípravok zvyšuje odolnosť betónu proti účinkom alkálií (močoviny), posypových a rozmrazovacích solí, slabých kyselín, atmosférických vplyvov (kyslé dažde, smog) a proti účinkom mnohých organických rozpúšťadiel a riedidiel.

Ako ochranný náter zásobníkov vody, určenej na technické účely, zhotovených z betónu je Vulmsidizol TW určený na použitie pre plochy vystavené silným poveternostným vplyvom najmä však betón, cementové a vápennocementové omietky, vláknocementové dosky chlórkaučukové nátery. Svoje uplatnenie nachádza aj v oblasti otvorených bazénov, pri ktorých sa dezinfekcia vykonáva výlučne chlórovaním.

Charakteristika:

  • vysoká stabilita farebného odtieňa a stabilita proti odkriedovaniu
  • vysoká odolnosť proti vode a chemikáliám
  • možná pretierateľnosť starých chlórkaučukových náterov
  • jednoduché čistenie a dezinfekcia
  • predĺžené intervaly ošetrovania
  • odolnosť proti chlórovanej vode prítomnej v bazénoch a bežným čistiacim prostriedkom

Súbory na stiahnutie

SK | EN | RU